EVN България - Виртуална среща със студентите на 15-ти април, 11:30 часа