MentorMate QA Academy - Apply for Junior QA Specialist

 

МенторМейт стартираха второто издание на MentorMate QA Academy тази година. За да можете да се включите в безплатното 14-седмично обучение, трябва да имате базови технически познания или малък опит в сектора (техническа специалност, курс по програмиране или тестване), да сте запознати с основите на обектно ориентираното програмиране (ООП) и да владеете английски език. 

 
Ако искате да се учите на техниките и добрите практики при ръчното и автоматизираното тестване от най-добрите в сферата и да придобиете опит в проекти в реална работна среда, кандидатствайте на линка.
 
Успешно преминалите академията, най-добре представилите се ще им бъде предоставено работно място в МенторМейт като Junior QA Specialist.