Младежки лагер „Преходът към зелена икономика в България“_3-5 юни 2022 г., хотел Жеравна, Банкя