Наградени студенти от Ректора на ТУ-София

Днес, 06.06.2018 г. по време на заседание на Академичен съвет на ТУ-София, официално бяха връчени ГРАМОТИ от Ректора на ТУ-София - проф. дтн инж. Г. Михов на отличените студенти във връзка със Стипендията на Ректора.

 

Стипендията спечели Мартин Рачев, студент от Факултет приложна математика и информатика, специалност „Приложна математика“.

Награди получиха и студентите класирали се на 2-ро и 3-то място: Елена Николова, Факултет приложна математика и информатика, специалност „Приложна математика и информатика“ и Стефан Граматиков, Факултет Автоматика, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“.

 

На снимката отляво надясно: Мартин Рачев, Елена Николова, Стефан Граматиков

Грамота за постигнати отлични резултати в обучението в ТУ-София бяха връчени също на следните студенти:

  • Светла-Мария Петракиева, Факултет Компютърни системи и технологии, специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“;
  • Цветомир Гечев, Факултетът по транспорт, специалност „Транспортна техника и технологии“;
  • Симона Митева, Енергомашиностроителен Факултет, специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“;
  • Петя Чоева, Факултет Компютърни системи и технологии, специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“;
  • Иван Маринов, Енергомашиностроителен Факултет, специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“;
  • Симона Колева, Машиностроителен факултет, специалност „Инженерен дизайн“;
  • Николета Дачева, Стопански факултет, специалност „Стопанско управление“;
  • Мария Пеева, Факултет Електронна техника и технологии, специалност „Електроника“;
  • Десислава Чакалова, Стопански факултет, специалност „Индустриален мениджмънт“;
  • Димитар Аврамов, Факултет Компютърни системи и технологии, специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“.