Основи на комуникацията в бизнес среда - Бизнес немски с Modis

 

За да се включите, последвайте линка: https://app.smartsheet.com/b/form/4bda5e7ffdfd48c8974a17df18eced83