Паневропейски стажантски програми 2021-2022 / Pan-European Seal Professional Traineeship Programme 2021-2022

 

 

Паневропейски стажантски програми 2021-2022

 

През Януари 2020 Ректорът на ТУ-София проф. дн инж. Иван Кралов подписа Memorandum of Understanding с две Европейски институции:

  • Европейско патентно ведомство, Мюнхен, Германия / European Patent Office (EPO) Munich, Germany 
  • Европейско ведомство за марки и дизайн, Аликанте, Испания / European Union Intellectual Property Office (EUIPO) Alicante, Spain

 за професионални едногодишни стажантски програми с атрактивни стипендии

 

Такъв Меморандум са подписали още над 80 избрани европейски университети, което е признание за техния висок престиж в Европа. Съгласно Меморандума ТУ-София може всяка година да предлага на тези Европейски ведомства до 10 студенти-абсолвенти за едногодишен стаж в областта на патентната закрила на изобретенията (ЕРО) и закрилата на търговски марки и промишлени дизайни (EUIPO). За целта двете ведомства предоставят едногодишни стажантски стипендии от порядъка на 1500 – 2000 Евро месечно. Студентите, завършили бакалавърска или магистърска степен не по късно от 2 години назад или тези, които т.г. са завършили и се дипломират, но не са получили дипломите си (кандидатства се с академична справка) могат да кандидатстват само за едно от двете ведомства. Кандидатстването се извършва първоначално в рамките на ТУ-София, като кандидатите изпращат CV (европейски формат със снимка) на контактното лице – проф. д-р инж. Стефан Стефанов, Председател на комисията по интелектуална собственост (stefanov@tu-sofia.bg; +359 882 270 511), който обобщава кандидатите и изпраща одобрен от Ректора списък до посочените ведомства, съгласно избора на кандидатите. За инженерните специалности за предпочитане е Европейското патентно ведомство. Включените в списъка одобрени кандидати самостоятелно подават своите документи онлайн в избраната Европейска организация:

https://jobs.epo.org/content/PanEuropeanSeal/?locale=en_GB

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

 

Срокове:

  • Кандидатстване за вътрешна селекция в ТУ-София - 1 март 2021.
  • Онлайн заявления на одобрените студенти до ЕРО Мюнхен или EUIPO Аликанте - до 31 март 2021.
  • Резултати от селекцията в ЕРО и EUIPO - до края на юни 2021.
  • Начало на стажа - от 16 септември 2021.