Постоянна Кампания под наслов „Ако си дал, не си живял напразно...“.

  Уважаеми възпитаници, партньори и приятели на Техническия университет – София,

  Център "Кариера и възпитаници (алумни)" на Технически университет - София инициира постоянната дарителска кампания под наслов „Ако си дал, не си живял напразно...“.

 Обръщаме се с покана към Вас да се включите в нея.

 Движещата сила, основа на философията на Кампанията, е ясното съзнание за необходимостта от изграждане на интелектуален капацитет, осигурявайки академично обучение на талантливи и способни млади хора, в една добре устроена среда, които да бъдат подготвени да посрещнат предизвикателствата на Бъдещето.

  Целта на кампанията е:

  • подпомагане на студенти и млади учени по време на тяхното обучение в университета и професионалната им реализация, чрез организиране на студентски изяви, отпускане на стипендии, организиране на конкурси, менторство, партньорство по различни проекти и др.;
  • подобряване на условията и качеството на учебния процес, свързано с материалната база и учебните програми;
  • подпомагане при организирането на събития - семинари, изложби  и други инициативи, свързани с научни постижения на студентите; развитие и популяризиране на идеи и проекти на изявени студенти и млади учени;
  • съдействие при необходимост от информационни и консултантски услуги за възпитаниците на ТУ – София;

В  реализиране на своите цели, Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ като инициатор на Кампанията очаква да осъществи сътрудничество с много възпитаници на университета, изграждайки трайни и ползотворни връзки.

Уважаеми възпитаници, партньори и приятели на Техническия университет – София,

Вие, които сте постигнали множество успехи (професионални и лични), благодарение на обучението си в Университета;

Вие, които сте свързали съдбата си с Университета;

Вие, които имате в екипите си възпитаници на Технически университет - София;

Вие, които се свързвате емоционално с НАШАТА АЛМА МАТЕР,

Подкрепете каузата ни за ЕДИН ПО-ДОБЪР ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

 

При проявен интерес от Ваша страна, моля свържете се с нас: alumni@tu-sofia.bg; career@tu-sofia.bg; тел.02/965 34 40