Предприемачи в науката

  • pic_123.png

Второто издание на обучението за докторанти и млади учени Предприемачи в науката тази година е насочено основно към инженерните науки.

Фондация Карол Знание отправя покана към докторанти и асистенти от всички факултети на Техническия университет да станат част от практическата програма, която насърчава и подкрепя предприемаческо мислене и развива ключови умения за кариерното развитие в академична и бизнес среда.

Програмата се състои от присъствено обучение и конкурс за бизнес проект с награда от 30 000 лв. Обучението е безплатно, практически насочено и дава възможност за работа с няколко ментора. Включва теми за трансфер на технологии, иновации, интелектуална собственост, бизнес модели, добри практики за стартъпи у нас и в чужбина. Лекторите са с научен и предприемачески опит у нас и в Европа, те са и членове на журито, което решава кой учен да бъде подкрепен за реализацията на проекта си с 30 000 лв.

Ако имате амбицията и желанието за практическа реализация на вашата дейност в областта на:

Инженерните науки

Изкуствения интелект

Автоматизацията

Новите технологии

Вижте подробности за програмата тук.

Кандидатстването е отворено до края на август.