Представяне на Coca-Cola IT Development Center

Coca-Cola открива нов развоен център за информационни технологии в София. Целта му е да предоставя високоефективни бизнес решения за Coca-Cola на глобално ниво със силен фокус върху Европа, Близкия Изток и Африка. Основните сфери на дейност ще бъдат софтуерни решения за системен анализ и разработване на програми, анализ на данни, мобилни приложения, обучения, роботика, инфраструктурна и информационна сигурност, както и технологични решения за маркетингови, финансови и технически функции на компанията. Звеното е част от световната структура за информационни технологии на Coca-Cola, която обединява 5 развойни центъра в САЩ, Мексико, Индия, Сингапур и Япония.

Coca-Cola IT Development Center ще бъде представен в ТУ-София на 27.02 (вторник) в Конферентната зала на Библиотечно-информационния център  от 10:30 часа.

Събитието се организира от ФАИО.