СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2020 НА "ЕГНАТИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД