Стажантски позиции - 2018 в института по математика и информатика при БАН

  • test.png

Институт по математика и информатика при БАН, предлага стажантски позиции за 2018 година. 

http://math.bas.bg/wp-content/uploads/2018/06/Temi_stazh_IMI_2018.pdf