Стартира кампания за набиране на кандидати за работа - електротехници и техници автоматизирани системи в Неохим АД - Димитровград