СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА за академичната 2018/ 2019 г. на "АГРОПОЛИХИМ" АД

  • pictur.jpg

АГРОПОЛИХИМ АДстартира своята СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА за академичната 2018/ 2019 г.

Условия за кандидатстване:

  1. Студенти, записани 3-ти или 4-ти курс;
  2. Редовна форма на обучение;
  3. Техническа, инженерна или химическа специалности;
  4. Среден успех от обучението 4,00 и над 4,00
  5. Владеене на чужд език /английски, френски или немски/ - ниво В1

Програмата осигурява:

-          Заплащане на семестриалните такси.

-          Летни стажове на територията на дружеството /60 календарни дни през годината/.

-          Стипендия под формата на еднократно възнаграждение в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., платимо при приключване на летния стаж.

-          Заплащане на разходите за квартира по време на летния стаж, ако студентът идва от университет извън област Варна и от друго населено място.

-          Възможност за участие в годишна техническа международна конференция, заедно със специалисти от Дружеството.

-          Двугодишен договор за работа след завършване на бакалавърската степен и възможност за кариерно развитие в една от най-големите български компании.

 

Програмата ще подкрепи 10 студенти 3-ти курс и 10 студенти 4-ти курс на обучение.

Одобрените студенти ще бъдат поканени на събеседване с представители на компанията. При подбора на стипендиантите личността на кандидата и неговата мотивацията ще играят важна роля.

 Моля, подавайте Вашите заявления за кандидатстване в програмата, които ще намерите на сайта ни не по-късно от 31 август 2018 г. на следния имейл: hr@agropolychim.bg. Допълнителна информация можете да получите на телефони: 0519/ 97 598 и 0519/97 541.