Стипендиантска програма за бакалаври на АЕЦ „Козлодуй”