СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА МАГИСТРИ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”