Стипендия „Обучавам се в ТУ-София, за да остана в България“

 

По случай националния празник на Република България - 3 март и като част от Кампанията "Ако си дал, не си живял напразно..." фирма „Строително оборудване“ ЕООД - Русе, част от Групата Атлас Копко предоставя стипендията "Обучавам се в Технически университет - София, за да остана в България"  за студенти,  завършили първа и/или втора година на обучение.

 

ЦЕЛ

 

Целта на стипендията е подпомагане на обучението и бъдещото професионално развитие в България на студентите-стипендианти, като дава възможност.

 • За паралелно обучение и придобиване на практически опит в международна фирма
 • Подпомагане при: подготовка на текущи курсови работи, по време на обучението, при разработването на  дипломна работа.
 • Работа с ментор. Менторът ще бъде човек, от съответния отдел, който е доброволец и има желание да подкрепя студента и да го съветва.
 • Провеждане на летен стаж (транспорта и нощувките на стипендианта са за сметка на фирмата).
 • След успешното завършване на обучението, трудов договор ще бъде предложен при условие, че фирмата има подходяща свободна позиция.

УСЛОВИЯ

 

 • Покрива учебната годишна такса (по официално публикуване информация ).
 • Месечно плащане от 200 лева, като допълнение към стипендията, прогресивно нарастващо през годините (втори курс - 200 лева, трети курс - 300 лева, четвърти курс - 350 лева, пети курс /магистратура/ - 450 лева).
 • При условие, че успехът се понижи по време на курса на обучение, фирмата си запазва правото да преразгледа условията на плащане.

 

ИЗИСКВАНИЯ

 

 • Студент от една от следните специалности:

          -Машиностроене;

          -Мехатроника;

          -Инженерен дизайн;

          -Хидравлична и пневматична техника.

 • Успех от предходната година на обучение най-малко Много добър 4.50.
 • Добро ниво на английски език или желание за започване на интензивно изучаване.
 • Мотивация за постигане на дългосрочни резултати и развитие като инженер в проектирането на нови изделия или производствена среда.

 

ДОКУМЕНТИ

 

 • Автобиография – представя се в началото при сключване на договора за стипендия. 
 • Копие на студентската книжка, доказваща успеха от предишната/те години - представя се в началото на подписване на договора и след това в края на всеки семестър.
 • Удостоверение за записване в университета - представя се при записване на всеки семестър.   

За повече информация можете да се свържете с Център "Кариера и възпитаници (алумни)": career@tu-sofia.bg; 02/965 34 40

Документите за кандидатстване се депозират в бл.12, каб. 12 122