Стипендия Work and Travel за студенти без родители

  • FB_post_wat_stipendia_feb.png

За девета поредна година Интеграл ще отпусне една пълна стипендия по програмата Студентски бригади в САЩ за студент, който е израснал без родителска грижа или е без родители. Дава се в памет на г-жа Ан Рейнбърд, която е работила дълги години в областта на международния културен обмен и е допринесла много за развитието му в България.
Стипендията дава възможност за безплатно участие в програмата с осигурена работна оферта, 5-месечна застраховка, такса за виза и SEVIS, както и двупосочен самолетен билет, предоставен от KLM Air France.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

- студенти редовно обучение;
- възраст 18-28 години;
- владеят английски език на средно ниво

Студентите, които отговарят на посочените условия и желаят да кандидатстват за стипендията, трябва да попълнят в офисите на Интеграл формуляр и въпросник, както и да предоставят следните документи:
- уверение с посочена година на завършването и достигнат успех от последната сесия;
- копие от студентската книжка /всички попълнени страници/;
- копие на лична карта.
При подаването на документите, кандидатите трябва да преминат събеседване на английски език.

Формулярите за участие и посочените документи ще се приемат до 28 февруари 2018 г. (включително) във всички офиси на Интеграл в страната, а името на спечелилия ще е ясно до 5 март 2018г.