Бойка Джартазанова, експерт "Привличане на таланти" в Мобилтел ЕАД: "Не рискувайте да ползвате шаблони! Бъдете оригинални!"

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Бойка Джартазанова, експерт "Привличане на таланти" в Мобилтел ЕАД.

 

Дейността на фирмата/организацията е... 
 
В областта на пазара на телекомуникации. Мтел предоставя на своите над 4,1 милиона клиенти мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет и цифрова телевизия. С придобиването на blizoo Мтел стана най-голямата компания в България по брой клиенти на фиксиран интернет и втората по големина по брой клиенти на ТВ услуги. В началото на 2017 година телекомът навлезе и на пазара на съдържание като стартира собствени спортни ТВ канали – Mtel Sport 1 и 2. Това, заедно с водещата позиция на Мтел на мобилния пазар, утвърждава компанията като лидер в сектора на телекомуникациите в България.
Компанията е част от Telekom Austria Group (TAG) – водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с повече от 24 милиона клиенти. Портфолиото на TAG включва гласова телефония, високоскоростен интернет и мултимедийни услуги, както и решения в областта на високите технологии, преноса на данни и онлайн разплащанията. Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – третата най-голяма телекомуникационна група компании в света.
Мтел води и последователна политика за корпоративна социална отговорност. Компанията е сред най-големите дарители в страната, подкрепяйки редица социални каузи с обществено значение, както и проекти в областта на културата и спорта.
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
На високо професионално ниво, съчетана с култура на взаимно уважение, колегиалност, кооперативност и приятелство. Всички работим заедно, като екип, и така постигаме високи резултати. Като всяка успешна компания ние съсредоточаваме усилията си към ясно утвърдени цели, а всички те водят до една обща - да предоставяме на клиентите си най-добрите услуги и обслужване на пазара. Като работодател пък Мтел се стреми да предоставя най-доброто и на своите служители. Имаме много добре развити програми за обучение, кариерно развитие, възнаграждение и баланс между работа и личен живот, които се оценяват високо от служителите. А вътрешните комуникации и процесите, свързани с управлението на хора, са основани на най-добрите практики и модерни технологии.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Желание за работа и учене. Ние сме голяма организация, която предоставя изключително много възможности за развитие, но при липса на желание нищо не се получава. Предоставяме редица възможности за самоусъвършенстване и развиване на компетенциите - библиотека на работното място, онлайн платформа за обучения, електронни курсове и тренинги, вътрешни обучения, програми за развитие и повишаване на квалификацията и други, които са на разположение на всички служители. Достатъчно е само да имат желание да се възползват от тях.
 
В CV-то на кандидата... 
 
Трябва да личи ясна структурираност и последователност. Полезно е да се стартира с кратко представяне, в рамките на 4-5 изречения, което да даде информация за качествата на кандидата, придобитите умения и професионални компетенции, които биха били от полза за самата позиция. Добре е да се избягва твърде дългия или прекалено кратък стил на оформяне на кандидатурата, като тя следва да е съобразена с типа длъжност, за която се кандидатства.
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Истинската причина, породила интереса към конкретната компания и вакантно място. Всяко шаблонно мотивационно писмо, изтеглено от интернет, е за предпочитане да бъде пропуснато и заменено с 10-20 изречения, написани от самия кандидат. Специалистите в областта на подбора на персонал са виждали всякакви готови текстове и много лесно биха различили истинските. Не рискувайте да ползвате шаблони! Бъдете оригинални!
 
Има интерес към... 
 
Възможностите. Човек, който не се примирява с еднообразието, а винаги търси нови начини, подходи и инструменти, за да реализира своите професионални цели, в нашата компания се цени високо и усилията му се насърчават. Живеем в изключително динамичен свят и нямаме право да си позволим да се примиряваме с посредствеността. Не можем да се задоволяваме с това, което сме постигнали до момента, защото винаги има какво още да направим по още по-добър начин. Това е и причината да наемаме хора с отворено съзнание, които не се страхуват да експериментират и да се променят, и които не спират да качват летвата по-нагоре след всеки успех.
 
Впечатлява с... 
 
Непринудено поведение и професионално отношение. Ние сме голям екип от над 4 000 души и всеки в организацията има своята индивидуалност. Нямаше да бъдем толкова успешни, ако търсехме еднакви хора с еднакво мислене, поведение и умения. Всеки в компанията допринася за стила на Мтел по своя уникален начин, със своите оригинални идеи и като се стреми да надскочи себе си.
 
На въпросите отговаря... 
 
Откровено и без притеснение. На всеки се е случвало да смени работа, да не се справи с даден проект или да не успее да спази определен срок – и в това няма нищо страшно. Важен е начинът, по който сме се справили с конкретната ситуация впоследствие. Ако кандидатът демонстрира умението да се справя с проблеми и непредвидени моменти, то всяка напрегната ситуация би се оказала в полза по време на интервюто.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Това, че пред мен има човек, на когото мога да разчитам - без значение дали работим в една стая, по един проект или в различни градове. Изграждането на доверие започва още от първата среща и затова е важно и двете страни да покажат истинската си същност. Никой не би останал доволен, ако бъде подведен в една или друга посока по време на интервюто и това важи както за кандидатите, така и за работодателите.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Грешката да идва неподготвен на интервюто. Предварителното проучване на компанията, позицията, екипа говори за сериозно отношение и професионален подход и определено прави силно впечатление по време на срещата. Както ние, представителите на Човешки ресурси, преглеждаме детайлно всеки профил, така е редно да срещнем същото отношение и у кандидатите. Разбира се, не бих си позволила да подмина темата за облеклото, защото то е много важно и дава сигнали още от вратата. Съобразеният с длъжността стил е задължителен и не вярвам някой колега да не забележи мръсните нокти, петната по дрехите или зацапаните обувки. Никой не говори за марка, цена или качество – става дума за чистота, спретнатост и стил.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Е изключително приятен. Имах възможността да разговарям с кандидат с 6-годишен опит, чиято кандидатура представяше човек, придобил разнообразни умения в рамките на една голяма организация. Срещата ни протече дистанционно - той се включи в дискусията ни по време на една своя командировка. В рамките на 60 минути успях да придобия добра представа за професионалните качества на кандидата, а най-ценни бяха моментите, в който той разказваше свободно за трудностите, през които му се е налагало да премине през годините, и начина, по който се е справял с тях. Доброжелателното му поведение и демонстрирана отзивчивост паснаха идеално на профила, който търсих, и поради тази причина се спряхме именно на неговата кандидатура.