Елена Дречева, Изпълнителен Директор на Konica Minolta: "Кандидатът не бива да допуска безотговорност и липса на подготовка..."

  • Elena Drecheva_Konica Minolta.jpg
  • Konica Minolta.jpg
  • Konica Minolta_4.jpg
  • Konica Minolta_2.jpg

 

За "Работодателят отблизо" отговорите на въпросите ни даде Елена Дречева, Изпълнителен Директор на "Коника Минолта".

 

Дейността на фирмата/организацията е... 
 
ИТ услуги - хардуер, софтуер и професионални услуги за производство, управление и електронен архив на документи.
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Позитивна и продуктивна
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Ентусиазъм и желание за учене, и работа
 
В CV-то на кандидата... 
 
Добре описани компетенции
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Истинските мотиви за започване на работа и силните страни на кандидата, според самия него
 
Има интерес към... 
 
ИТ сферата и конкретно в областта, в която ние работим
 
Впечатлява с... 
 
Ясна визия за своите цели
 
На въпросите отговаря... 
 
Ясно и конкретно
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Диалог
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Безотговорност и липса на подготовка
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Бе за отговорен, старателен и добре подготвен кандидат.