Георги Ножаров, Мениджър "Човешки ресурси" в Ericsson Bulgaria: "Предпочитам да видя мотивацията в кандидатите при среща."

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Георги Ножаров, Мениджър "Човешки ресурси".

 

Дейността на фирмата/организацията е... 
 
Телекомуникации
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Офис среда
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Ясно идея за това, с което искат да се занимават. Желание за учене и поемане на риск в процеса на работа.
 
В CV-то на кандидата... 
 
С какво са се занимавали и се чувстват сигурни, че владеят добре.
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Не чета подобни писма. Предпочитам да видя мотивацията в кандидатите при среща.
 
Има интерес към... 
 
Нови неща, предизвикателства, не се страхува от промени и трудности. Иска да инвестира време и усилия преди да получи.
 
Впечатлява с... 
 
Има интересно хоби и странични занимания. Впечатлява с ентусиазъм и позитивност.
 
На въпросите отговаря... 
 
Подробно, но без излишни детайли. Има добър изказ и зрителен контакт.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Мотивация да продаде себе си и да впечатли.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Да бъде небрежен във външния си вид и да има лоша комуникация.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Много позитивен кандидат с желание да се включи в нашия екип. Усмихнат и енергичен. Наехме го.