инж. Иван Гарчев, Изпълнителен директор на ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД: "... реални амбиции, последователност."

  • Eng. Ivan Garchev_1.jpg
  • PFO building_1.jpg

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря инж. Иван Гарчев, Изпълнителен директор на ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД.

Дейността на фирмата/организацията е... 
Проектиране, разработване и  производство на оптични, оптикоелектронни, оптикомеханични, лазерни и термовизионни технологии и продукти, инструментална и технологична екипировка, нестандартно оборудване за отбраната и сигурността. Системи за видеонаблюдение и защита.
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
Насърчаваща самоинициативност.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
Сериозно отношение, адекватни въпроси относно работата, тяхната визия за провеждане на стажа, очаквания.
 
В CV-то на кандидата... 
Подробна информация за образованието и трудовия опит, ако има такъв. 
 
В мотивационното писмо да личи... 
Че автор е самият кандидат, реални амбиции, последователност.
 
Има интерес към... 
Този, който е "буден" и отворен за интересна дискусия, в която да покаже знания, характер и желание за развитие.
 
Впечатлява с... 
Със знания, с предварителна подготовка за дейността на фирмата.
 
На въпросите отговаря... 
Откровено, изчерпателно, с доказателства и добра обосновка, с индивидуален подход.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
Готовност на кандидата да докаже себе си, тръгвайки от най-ниското стъпало.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
Неглижирано отношение към интервюиращия, непознаване на фирмата-работодател.
 

Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Младеж с позитивно излъчване, с желание да се развива в страната ни, с хъс и амбиция за извървяване на дълъг път и самоусъвършенстване.

 

 

 

www.opticoel.com