Инж. Нина Михайлова, Ръководител "Проекти" в Spectri: "...реален интерес към фирмата..."

  • Spektri_1.jpg
  • Spektri_2.jpg
  • Spektri_3.jpg

За "Работодателят отблизо" отговорите на въпросите ни даде Инж. Нина Михайлова, Ръководител Проекти в "Спектри" ЕООД.

Дейността на фирмата/организацията е...

 
Продажба, инженеринг, консултации

 

Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Отлична

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Стаж - дългосрочен и краткосрочен. Възможност за дългосрочно партньрство, изразяващо се в епизодични ангажименти, взависимост от проектите. Не се изключва възможността за назначение при показани отлични резултати и сериозен интерес към сферата на дейност.

 

В CV-то на кандидата... 
 
Информация за предишни ангажименти, реализирани проекти в рамките на образователния процес Интереси за бъдеща професионална реализация, Ниво на владеене на английски (и друг) език.

 

В мотивационното писмо да личи... 
 
Индивидуалността на кандидата и причината да кандидатсва в нашата фирма, конкретния интерес.

 

Има интерес към... 
 
Измервателна техника на параметри на околната среда

 

Впечатлява с... 
 
Задълбоченост в обучението досега и желание да учи занапред разработени проекти или работни задачи в областта на работа на фирмата

 

На въпросите отговаря... 
 
Подробно, като привежда примери от досегашни ангажименти или своите разбирания по зададената тема

 

По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Реален интерес към фирмата - знае бизнес областта, основните проекти и има представа за това, какво би научил и как би допринесъл за развитието на бизнеса и проектите. Силно желание да учи повече и постоянно и това да личи от предварителната подготовка за интервюто.

 

Кандидатът не бива да допуска... 
 
Да бъде неподготвен за интервюто, да не се е запознал с областта в която работи фирмата и основните й проекти и да не е обмислил как той би допринесъл за развитието й/им

 

Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 

 

Реален интерес към работната област, подготвен с коментари, собствени разбирания и въпроси.

 

http://www.spectri.net/home/