Калина Миткова, Ръководител "Операции Глобален Център за Услуги" в GFK Bulgaria: "В CV-то търся потенциала на следващия талант в екипа"

 

За "Работодателят отблизо" отговорите на въпросите ни даде Калина Миткова Ръководител "Операции Глобален Център за Услуги" в "ГФК България". 

 
Дейността на фирмата/организацията е... 
 
Институт за маркетингови изследвания
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
ГфК е международна компания, представена в над 100 държави с повече от 13 000 експерти в областта на маркетинговите изследвания. Глобалният център за услуги в София подпомага останалите ГфК компании по света и работата ни е свързана с ежедневен контакт с професионалисти от цял свят. Работим в динамична и изпъстрена със силен международен привкус среда.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Блясък в очите :-) и желание за принос към успеха на организацията. В нашата работа е от изключителна важност мотивацията за учене и прилагане на наученото, както и стремеж към постоянно самоусъвършенстване. Гордея се със страстта, която колегите в екипа влагат - не само към конкретната задача или проект, а към цялостния процес на работа.
 
В CV-то на кандидата... 
 
Търся потенциала за следващия талант в екипа!
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
При нас мотивационното писмо не е задължително – ще видим мотивацията на живо, по време на интервюто. И все пак, ако кандидатът иска да сподели с нас личното си отношение към компанията или позицията, го приветствам.
 
Има интерес към... 
 
Пазарните проучвания, дигиталната ера, числа и данни в промишлени количества (big data) … и не на последно място - търси как позицията допринася за цялостния успех на организацията, към която иска да се присъедини.
 
Впечатлява с... 
 
Остър ум и будност, а защо не и малко предварителна подготовка за интервюто и активно участие, за да извлечем и двете страни максимална полза от него.
 
На въпросите отговаря... 
 
Конкретно, по възможност с примери, без подготвени шаблонни отговори – от полза на кандидата е да даде реалистична представа за уменията си, за да ни помогне заедно да преценим дали ролята при нас ще развие потенциала му.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Удовлетвореност, че съм дала на кандидата достатъчно информация, за да си представи позицията и атмосферата в ГфК, сякаш вече седмица е бил в екипа.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Да си тръгва от интервюто без да е разбрал всичко, което го е интересувало.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Многостранно развита личност - впечатляваща комбинация между математическо средно образование и филологическо висше образование.