Красимир Кирков, Ръководител отдел УЧР в Liebherr-Hausgeräte Marica : "...стъпка по стъпка към изпълнението на желанието си"

За рубриката "Работодателят отблизо" отговорите на въпросите ни даде Красимир Кирков, Ръководител отдел "Управление на човешки ресурси" в "Либхер-Хаусгерете Марица" ЕООД.

 

Дейността на фирмата/организацията е...

Производство на домакинска техника – хладилници, фризери, комбинации

 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 

Оперативна, с фокус върху работната задача. Същевременно се обръща голямо внимание на човешкия фактор и изпълнението на задачите става в обективна атмосфера, с уважение към отсрещната страна, с подкрепа и споделяне на информация на всички етапи.

 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Осмислено желание, позитивна нагласа и интерес.
 
В CV-то на кандидата... 
 

Да има последователност, подкрепена с  изчерпателна информация относно квалификацията и опита.


В мотивационното писмо да личи... 
 

Че кандидата го е писал сам. Да е по някакъв начин строго специфично и специално за случая. Да са изложени  причините за кандидатстването за дадената позиция и силните страни на кандидата.

 
Има интерес към... 
 

Реализиране в конкретната област, за която кандидатства

 
Впечатлява с... 
 

интерес, искрено поведение, умение да се изразява ясно и последователно, технически познания и опит.

 
На въпросите отговаря... 
 

Открито и ясно, с конкретни примери.

 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 

Това, че кандидата би намерил това, което е важно за него при нас. Да усетя желанието на кандидата да се занимава с това за което кандидатства.

 
Кандидатът не бива да допуска... 
 

Да се притесни по време на интервюто и да не може да покаже това, което е всъщност и това което знае и може. Трябва също да е устойчив на провокации от страна на интервюиращият. Премереният хумор използван на място се цени високо.

 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 

Приятно ме изненада среща с млад, интелигентен човек, които знаеше какво иска и вървеше стъпка по стъпка към изпълнението на желанието си.

https://www.liebherr.com/