Лидия Александрова, Началник отдел "Човешки ресурси" в Hyundai Heavy Industries Bulgaria: "Стремим се да запазим традициите за приемственост и менторство в работата"

  • IMG_5826_7_8.jpg
  • IMG_6060.jpg
  • IMG_6302.jpg
  • IMG_7105.jpg
  • IMG_7140.jpg
 
За "Работодателят отблизо" отговорите на въпросите ни даде Лидия Александрова, Началник отдел "Човешки ресурси" в "Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България" АД.
 
 
Дейността на фирмата/организацията е... 
 
Хюндай Хеви Индъстрис Ко.България АД е компания с утвърдено име на международните пазари, с дългосрочна визия за световен лидер в областа на електро-енергийното оборудване. Основният предмет на дейност е изследване, проектиране, производство, доставка, пускане в експлоатация и поддръжка на Силови трансформатори и Стъпални регулатори.
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
В завода работят много млади хора във всички отдели и цехове. Стремим се да запазим традициите за приемственост и менторство в работата като по-опитните работници и специалисти въвеждат в спецификата на работата новите колеги. Работата е екипна и работната среда е колегиална.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Интерес към нашето производство и най-вече желание за работа.
 
В CV-то на кандидата... 
 
е важно личните данни да бъдат коректни, да бъдат посочени телефони и е-мейли за контакт. Да е посочено образованието, специалността и професионален опит, ако кандидата има такъв, владеене на друг език и неговото ниво. Не е необходимо кандидатите да изброяват в СV-то си предметите, които са изучавали за да го направят по-дълго.
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
че не е написано стандартно и, че кандидатстват точно в ХХИБ за определена позиция.
 
Има интерес към... 
 
В настоящия момент има остър глад за електро инженери, както и за машинни инженери. От тях се очаква да имат познания и опит с CAD програми, SolidWork, Microsoft Office и Ansys.
 
Впечатлява с... 
 
умението да води разговор, да задава адекватни въпроси за позицията, за която кандитаства.
 
На въпросите отговаря... 
 
Искрено. Дори и да не може да отговори на даден въпрос е по-добре да признае, че не знае отговора, отколкото да дава отвлечени отговори.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Желание за работа и амбиция за реализация.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Да не знае предмета на дейност на компанията и да мисли, че произвеждаме коли.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Последното ми интервю беше за позицията сервизен инженер. След успешното минаване на теста при събеседването кандидата ми направи много добро впечатление - задаваше въпроси за задълженията на тази позиция, за трудово-правните отношения, за работното време и определено имаше реалистични очаквания за заплащане. На същия кандидат бе направена оферта за работа.