Мария Вълева, Специалист "Човешки ресурси" в Imperia Online: "По време на интервюто да оставам с усещането за провеждане на обикновена среща, а не на полицейски разпит"

  • Maria Valeva_Imperia Online.jpg
  • Imperia Online_1.jpg
  • Imperia Online_2.jpg
  • Imperia Online_4.jpg
 
За рубриката "Работодателят отблизо" отговорите на въпросите ни даде Мария Вълева, Специалист "Човешси ресурси" в "Империя Онлайн".
 
 
Дейността на фирмата/организацията е... 
 
Разработка на софтуер
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Динамична
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Хъс
 
В CV-то на кандидата... 
 
Е всичко, с което може да направи правилното първо впечатление
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Индивидуалността на кандидата
 
Има интерес към... 
 
Нови технологии
 
Впечатлява с... 
 
Честност
 
На въпросите отговаря... 
 
Конкретно
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Провеждане на обикновена среща, а не полицейски разпит
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Паниката да го обземе
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Е свързан с млад човек, който успя да се докаже и да спечели доверието ни и вече е част от екипа.