Николай Найденов, Търговски Директор в Schneider-Electric:"искам да видя в кандидатите лоялност, енергия..."

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Николай Найденов, Търговски Директор.

 

Дейността на фирмата/организацията е... 
 
Продажби/Производство
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Динамична, заредена с високи очаквания към служителите за професионално отношение към бизнеса и клиентите.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Лояност, енергия, мотивация за повишаване на умения и компетенции, отборен дух.
 
В CV-то на кандидата... 
 
Лична информация, образование и професионална квалификация, специфични умения/компетенции и опит
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Как и защо кандидата смята, че отговаря на изискванията за позицията
 
Има интерес към... 
 
Бизнеса и клиентите
 
Впечатлява с... 
 
Желанието за постигане на резултати
 
На въпросите отговаря... 
 
Ясно, конкректно и уверено
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Това, че кандидата най-добре отговаря на изискванията за позицията
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Негативно отношение към хора и събития в миналото
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Качествени кандидати с хъс и енергия