Паолина Владова, Talent Acquisition Manager в Програмиста ЕАД: "Всеки има право да изгради CV-то си по свой собствен избор"

 

За "Работодателят отблизо" отговорите на въпросите ни даде Паолина Владова, Talent Acquisition Manager в Програмиста ЕАД.

Дейността на фирмата/организацията е...

PROGRAMISTA; е консултантска компания за разработка и внедряване на цялостни софтуерни решения в областта на FinTech, Infrastructure Management, Network Monitoring, HR & Administration, Salesforce.
Oт 2016 година, компанията е част от “Prime Holding” (primeholding.com)

Работната среда във фирмата/организацията е... 
Колегите са приятелски настроени, тъй като имаме култура на взаимопомощ и продължаващо развитие. В същото време, работата е динамична, заради бързо развиващите се технологии, с които компанията държи да е в крак.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
При подбора на кадри, най-често търсим мотивация за дългосрочно развитие в областта, любознателност, комуникативни умения и релевантен предишен опит, ако се изисква такъв. Кандидатите имат по-голям шанс на интервю, когато покажат амбициозност, позитивно отношение и пример за работа в екип.
 
В CV-то на кандидата... 
Трябва да има информацаия релевантна към позицията, за която кандидатства.
Всеки има право да изгради CV-то си по свой собствен избор, като се придържа към лесно четим формат и не забравя основните елементи на всяка автобиография:
  • Име, позиция и данни за контакт.
  • Професионален „профил“, който да съдържа работен опит и история.
  • Образование и квалификация.
  • Основни умения.
  • Хобита и интереси.
В мотивационното писмо да личи... 
Персоналния почерк на кандидата.  Въпреки че не изискваме мотивационно писмо при кандидатстване по наши позиции, когато не се използва готов шаблон прави добро впечатление.
 
Има интерес към...
Решаване на проблеми. Гъвкавост по отношение на използваните технологии
 
Впечатлява с... 
Всеки кандидат има своите силни страни, но впечатление винаги правят:
  • Проактивността и набора от лични проекти
  • Креативност
  • Аналитично мислене
  • Енергия и стремеж към нови знания
  • Направено проучване за компанията, преди интервюто
На въпросите отговаря... 
Конкретно и прилагайки примери от своят опит до момента.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
Срещу мен стои човек, който иска да се развива и би се вписал в екипа. Кандидата се припознава със ценностите на компанията: компетентност, честност и доброжелателност
 
Кандидатът не бива да допуска... 
Закъснение при уговорено интервю. Да използва телефона си по време на интервю. Да изглежда незаинтересован. 
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...
Последният спомен, по време на интервю за работа бе от млад, ентусиазиран кандидат, който бе развил своя бизнес идея. Желанието и мотивацията, които той показа в този момент, бяха положително зареждащи.