Петър Пройков - Координатор привличане на участници във Фондация "Заедно в час" ..."кандидатът може да впечатли с доброволческия си опит и широкия си мироглед"

На въпросите ни, относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря Петър Пройков, Координатор привличане на участнци във Фондация „Заедно в час“

 

Име на фирмата/организацията:

 Фондация „Заедно в час“

 

 

Дейността на фирмата/организацията е...

да намира, обучава и подкрепя завършващи и звършили студенти, които стават част от двугодишна програма за професионално и лидерско развитие. В рамките й, участниците се обучават по специално разработен подход, получават менторска подкрепа, учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Целта на организацията е да подкрепи всички деца в България да получат качествено образование, без значение в какво населено място растат, какви са финансовите възможности на родителите им или в какво училище учат.

 

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Динамична и предизвикателна. Участниците в нашата програма работят в училища, в които учениците имат нужда от подкрпа, мотивация и ролеви модел, който да е силно ангажиран. Заедно с това, тази среда дава възможност за много голямо личностно развитие и за реализиране на идеите на участниците в програмата на „Заедно в час“.

 

 

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Един от ключовите за мен критерии е мотивацията за кандидатстване. За мен е важно кандидатите да са осъзнати защо кандидатстват именно при нас, да разбират целта ни и да са готови да работят именно за нея. Истината е, че търсим много компетенции в кандидатите ни – комуникативни и аналитични умения, такива за справяне в предизвикателни ситуации. Не на последно място е важно кандидатите да са организирани, да имат желание за учене и лидерски потенциал.

 

 

В CV-то на кандидата...

Моделът ни на подбор е малко по-особен от стандартния в страната. Кандидатите за програмата на „Заедно в час“ преминават през тристъпков процес на подбор, който включва формуляр с отворени въпроси, интервю и център за оценка. На всеки от етапите, разглеждаме комбинация от компетенции, които са важни за успешното завършване на програмата ни.

 

 

Има интерес към...

Социално значими теми. Интересът към образователната система е много важен, както и желанието за работа с ученици, които нямат „равен старт“. 

 

 

Впечатлява с...

Доброволческия си опит и широкия си мироглед.

 

 

На въпросите отговаря...

Конкретно, ясно и изчерпателно. Заедно с това, при нужда може да даде и пример от опита си до момента.

 

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

Лекота и споделено мислене за проблема, с който се борим.

 

 

 

Кандидатът не бива да допуска...

Да е неподготвен. Най-често това се изразява в непознаване на организацията и много несериозно попълнена кандидатура.

 

 

 

Споменът от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Беше много мотвиращ. Разговорът беше с изключително амбициозен, осъзнат и проактивен човек, който си търси място на което ще пасне и цел, за която иска да работи упорито.