Силвана Георгиева, Мениджър "Човешки ресурси" в "Строително оборудване" ЕООД: "Да не е преписано от интернет и да личи собствения стил/изказ."

 

За "Работодателят отблизо" отговорите на въпросите ни даде Силвана Георгиева, Мениджър "Човешки ресурси" в "Строително оборудване" ЕООД, гр. Русе, част от Групата Атлас Копко.

 

Дейността на фирмата/организацията е... 
Развойна дейност и производство на строителна техника.
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
В годините фирмата инвестира в подобряване на условията на труд, като поставя на първо място Безопасността в работата. Работната среда е динамична, съобразно развитието на бизнеса и разрастването на българския завод. Обръща се сериозно внимание на привличането на хора, които имат желание да се развиват, както и на развитието на съществуващия ни вече персонал.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
Трудолюбие и желание да учат.
 
В CV-то на кандидата... 
Средно образование.
Участие в други летни стажове и студентски бригади.
Разработени курсови/дипломни работи.
Ниво на владеене на английски език.
Получени награди и/или отличия.
Среден успех от обучението.
Интереси и хобита.
Предпочитан период на стажа и продължителност.
 
В мотивационното писмо да личи... 
Да не е преписано от интернет и да личи собствения стил/изказ.
Защо студента проявява интерес към съответния стаж.
 
Има интерес към... 
Да учи.
 
Впечатлява с... 
Познания в областта, в която учи, постоянство, чувство за хумор.
 
На въпросите отговаря... 
Мислейки и с примери, като избягва общи изказвания.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
Интерес към фирмата и сферата на стажа, за която кандидатства.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
Вялост, неподготвеност.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...
Впечатлена бях да разговарям с кандидат, мислещ в посока на себеразвитие в областта, за която кандидатства, изключително мотивиран за придобиване на практически опит, заинтересован от дейността на фирмата и възможностите, които можем да предложим.

 

   

https://www.atlascopco.com/bg-bg