Силви Таниелян, Ръководител "Човешки ресурси" в Neterra: "Честно, ясно и точно"

 

За "Работодателят отблизо" отговорите на въпросите ни даде: Силви Таниелян (С. Т.), Ръководител "Човешки ресурси"; Николай Димитров (Н. Д.), Ръководител VSOC; Маринела Георгиева (М. Г.), СТО.

 
Дейността на фирмата/организацията е... 
C. T.: Телекомуникационен оператор
Н. Д.: Телекомуникации
М. Г.: Телекомуникации
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
С. Т.: Добронамерена и подппомагаща развитието на професионален опит и реализиране на потенциала на хората.
Н. Д.Работната среда в Нетера е много приятелска, творчески и провесионално насочана. Има много добра среда за придобиване на знания и развитие.
М. Г.: Подкрепяща
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
С. Т.: Интерес към работата и желание за развитие, осъзнатост че юе трябва да се вложат услия, за да се усвои професия.
Н. Д.: Повече отговорност и ангажираност към работата, защото в подрастващото поколение това е особенно видим дефицит. Много е трудно вече да намериш мотивиран и отговорен човек за коя и да е позиция.
М. Г.: Знаещи, мислещи и амбициозни млади хора.
 
В CV-то на кандидата... 
С. Т.: Грамотност, прегледност, адекватност.
Н. Д.: Mалко по-добре изложение на данните. Повечето не са добре ориентирани как се попълва CV.
М. Г.: Освен изучаваните дисциплини и курсове, както и целия трудов опит, независимо дали има отношение към позицията, за която кандидатства.
 
В мотивационното писмо да личи... 
С. Т.: Лично отношение и изказ, защо за кандидата е важно да работи на тази позция в Нетера, каква преспектива вижда. Честност.
Н. Д.: Нямам коментарт към момента.
М. Г.: Не възлагам особено на мотивационното писмо.
 
Има интерес към... 
С. Т.: Натрупване на доп.технически познания в областта, има и интереси извън телекомуникациите.
Н. Д.: Поставени задачи и постигане на личностно и професионално развитие.
М. Г.: Мрежи, радио или видио технологии.
 
Впечатлява с... 
С. Т.: Сериозно отношение, знания натрупани по време на следването.
Н. Д.: Да впечатлява с любознателност и отговорност.
М. Г.: Аналитично мислене и ясна визия в каква посока би искал да се развива.
 
На въпросите отговаря... 
С. Т.: Честно, ясно и точно.
Н. Д.: Трудно се изразавят повечето.
М. Г.: Ясно и с разбиране.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
С. Т.: Желание за работа, адекватност.
Н. Д.: Ниско ниво на подготовката и липса на виждане в каква сфера какво желае да се развива за в бъдеще.
М. Г.: Интелегентен, добре ориентиран и образован човек.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
С. Т.: Несериозно отношение към процеса в който участва.
Н. Д.: Да се отпуска ако бъде нает на позицията, защото прави впечатление, че поведението което показва на интервюто се променя когато бъде нает.
М. Г.: Да не знае за каква позиция кандидатства, правописни грешки както и да не знае нищо за фирмата в която кандидаства.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
С. Т.: Кандидат с много желание за работа, непотправен интерес към работата и фирмата, прямота.
Н. Д.: Като цяло не само на последното интервю, а на интервюта през последните 1-2 години се наблюдава много сериозен спад, на качествено подготвени кандидати и липса на отговорност у тях.
М. Г.: Много добър, макар че е доста рядко явление.