Спаска Станкова, Експерт "Управление на човешки ресурси" в Liebherr-Hausgeräte Marica: "Отговорен и професионално подготвен човек"

  • Spaska Stankova_Liebherr_2.jpg
  • Liebherr_1.jpg
  • Liebherr_2.jpg
  • Liebherr_4.jpg

 

За рубриката "Работодателят отблизо" отговорите на въпросите ни даде Спаска Станкова, Експерт "Управление на човешки ресурси" в "Либхер-Хаусгерете Марица" ЕООД.

 

Дейността на фирмата/организацията е...

 
Производство на хладилници и фризери
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Динамична, изпълнена с предизвикателства
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Отговорност, ангажираност, лоялност, иновативност
 
В CV-то на кандидата... 
 
Е добре да присъстват професионелнит опит, образованието и квалификацията, както и личностните и професионални компетенции на кандидата.
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Интересът и мотивацията на кандидата към позицията.
 
Има интерес към... 
 
Обявената позиция или други сходни
 
Впечатлява с... 
 
Инициативността си и ангажираността.
 
На въпросите отговаря... 
 
Директно, без уклончивости, да се долавят знанията и уменията му, без лъжи.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Отговорен и професионално подготвен човек.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Да фамилиарничи, да изразява нелоялност към предишни работодатели, да не проявява уважение, да не е сериозен в държанието си.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Сигурен в себе си и мотивиран човек