Станка Стоянова, Мениджър "Човешки ресурси" в BHTC: "...служител, който да е ориентиран към постигане на резултати..."

  • Stanka Hrusanova_2.JPG
  • Stanka Hrusanova_1.JPG

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Станка Стоянова, Мениджър "Човешки ресурси" в "Бер-Хелла Термоконтрол" ЕООД (BHTC).

Дейността на фирмата/организацията е... 
Развойна дейност и производство на електронни панели за климатици на автомобили
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
Приятна и спокойна работна атмосфера, възможност за професионално развитие
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
Професионален опит по специалността, владеене на английски език
 
В CV-то на кандидата... 
Да бъде описана професионалната пътека подробно, образование, владеене на езици
 
В мотивационното писмо да личи... 
Кандидатите трябва да отговорят на въпроса - защо искам да работя в ВНТС и къде си представям да бъде след 2-3 години.
 
Има интерес към... 
Защо проявявам интерес към дадената позиция
 
Впечатлява с... 
Отличини комуникативни умения, работа в екип
 
На въпросите отговаря... 
Точно и конкретно
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
Евентуален служител, който иска да работи в ВНТС дългосрочно, на когото може да се разчита, да преследва целите си; да е ориентиран към постигане на резултати, а не с поведението "Това не може да стане"
 
Кандидатът не бива да допуска... 
Негативно отношение към предходен работодател; агресивност; да се явява на интервю в лош външен вид
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
Кандидатът да остави у мен положително и приятно впечатление така, че дори и да не бъде подходящ за конкретната позиция да го имам предвид за евентуални други позиции в бъдеще.