Стериос Таскудис, Програмист софтуерни приложения в "Допамин" ЕООД: Място, на което хората не се страхуват от промяната, а я приветстват

 

На въпросите ни, относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят

отблизо", отговаря Стериос ТаскудисПрограмист софтуерни приложения в "Допамин" ЕООД

 

 

Име на фирмата/организацията:

 "Допамин" ЕООД

 

Дейността на фирмата/организацията е...

Разработка на софтуерни продукти

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Динамична, иновативна и предизвикателна. Място, на което хората не се страхуват от промяната, а я приветстват.

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Че наистина искат да програмират и го правят в свободното си време. Че за тях това не е просто работа. Да покажат искрен интерес и желание да се учат на нови неща.

 

В CV-то на кандидата...

Искаме да видим не само изброени технологии, а реални проекти, които е правил в свободното си време.

 

В мотивационното писмо да личи...

Не изискваме. Личните проекти показват много повече за мотивацията на кандидатите.

 

Има интерес към...

Програмиране и самоусъвършенстване.

 

Впечатлява с...

Интересите си към технологиите и опита, който е натрупал за кратък период от време.

 

На въпросите отговаря...

Не отговаря бързо, а мисли.

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

Надежда за бъдещето на България :)

 

Кандидатът не бива да допуска...

Да кандидатства с грешна мотивация - много хора в момента навлизат в програмирането защото е популярно.

Също така, не бива да идва неподготвен/а - т.е. нека разучи предварително компанията, продуктите и технологиите.

 

Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Младо, будно, самоуко момче, което само беше натрупало опит. Отправихме му оферта за работа.