Тихомира Иванова, HR специалист в "ИПЕЙ" АД (ePay.bg): "Пламъчето за още и още нови знания."

  • Img_06.jpg
  • IMG_3375 2.jpg
  • IMG_3469.jpg

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Тихомира Иванова, HR специалист в "ИПЕЙ" АД (ePay.bg).

 

Дейността на фирмата/организацията е... 
 
Ипей АД е оператор на българската система за електронни плащания ePay.bg. Мобилните ни приложения също набират все по-голяма популярност. Дружеството има повече от 16 години опит в производството на банков софтуер, изграждане на платежни системи и други специализирани приложения за електронна търговия и сигурност, занимава се с обработка на банкови плащания и операции, електронна сигурност на предаването на информация през Интернет.
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Непринудена и позитивна. Поддържаме приятелски отношения, ценим труда си взаимно, комуникираме открито, работим в екип. Това ни помага да бъдем по-добри хора и професионалисти.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Пламъчето за още и още нови знания.
 
В CV-то на кандидата... 
 
Чета с внимание и интерес всичко написано. С удоволствие разглеждам стилно оформени и подредени автобиографии, написани грамотно и отговарящи на реалния опит и умения.
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Стремеж за работа на конкретната позиция в нашата компания.
 
Има интерес към... 
 
Това да приложи своите личностни и професионални умения, да ги доразвие и усъвършенства. 
 
Впечатлява с... 
 
Добри маниери и искрен интерес към позицията, за която кандидатства.
 
На въпросите отговаря... 
 
Честно и конкретно. Също не се притеснява да попита всичко, което го вълнува.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Разговор с професионалист, независимо от наличието или липсата на опит.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Да бъде неподготвен за интервюто. Винаги прави добро впечатление точността на кандидата за срещата, запознаването му предварително с дейността на компанията, интереса му към конкретната позиция. Интервюиращият също трябва да покаже уважение към кандидата, като предварително се запознае с кандидатурата.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...
 
Вълнуващо и интересно! Премина в неформална обстановка, с взаимно опознаване на двете страни и завърши с включването на още един млад и жаден за знания талант в екипа ни.