Валентин Динчев, "ТОП ГРУП ПЛЮС" ООД: "Ясно изразяване и познания в дадената област"

  • Top Group +_2.jpg
  • Top Group +_3.jpg
  • TOP Grup +_1.jpg

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Валентин Динчев, "ТОП ГРУП ПЛЮС" ООД.

Дейността на фирмата/организацията е... 

 
Официален дистрибутор на Legrand - Франция.
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Открита и позитивна работна среда.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Желание за работа и развитие.
 
В CV-то на кандидата... 
 
Образование, специализации и линостни качества.
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Да е написано конкретно за тази позиция и длъжност.
 
Има интерес към... 
 
Иновации в техниката и виртуалното пространство.
 
Впечатлява с... 
 
Ясно изразяване и познания в дадената област.
 
На въпросите отговаря... 
 
Конкретно.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Мотивиран за позицията която кандидаства.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Да остава с впеатленито, че е дошъл на поредното интервю.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Несериозен кандидат.