Васил Танев, R&D team lead coBuilder Bulgaria: "Социалните умения също биха били силен коз в ръката на кандидатите"

  • Vasil Tanev_coBuider Bulgaria.jpg
  • coBuilder Bulgaria_1.jpg
  • coBuilder Bulgaria_2.jpg
  • coBuilder Bulgaria_3.jpg

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Васил Танев, R&D team lead.

Дейността на фирмата/организацията е...

 
КоБилдър България е дъщерно дружество на норвежката компания CoBuilder As. Тя разработва софтуерни решения за строителния сектор, които улесняват управлението на информация и документация за продукти и системи в съответствие с редица европейски стандарти, директиви и регламенти.
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Работната среда във фирмата е много спокойна и предразполагаща. Офисът е светъл, уютен и просторен, а колегите са с разнообразна квалификация - строителни инженери, архитекти, филолози, програмисти, търговци. Процесите на работа са добре организирани и хората работят по тясно профилирани за тях задачи.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
В кандидата за стаж/работа бихме искали да видим желание за развитие и постоянен стремеж към придобиване на нови знания и умения.
 
В CV-то на кандидата... 
 
В CV-то си кандидатът трябва да ни предостави подробна информация за образованието и предходния си опит, но и да не пропусне да спомене силните си страни в професионален аспект (отлична компютърна грамотност, добри познания по технически английски и др.).
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Мотивационното писмо има за цел да разкрие пред работодателя персоналния интерес на един кандидат към конкретната фирма – защо кандидатства точно в нея, с какво е по-подходящ за тази длъжност от останалите и как би могъл да допринесе за предмета ѝ на дейност.
 
Има интерес към... 
 
В КоБилдър България се чувстват комфортно хора, които проявяват интерес към иновативните решения в строителния процес и имат желание да допринесат за развитието на връзката между участниците в инвестиционното проектиране - производители, инвеститори, изпълнители, под-изпълнители, доставчици и други.
 
Впечатлява с... 
 
Кандидатите биха могли да впечатлят със задълбоченост и внимание към детайла. Социалните умения също биха били силен коз в ръката на кандидатите.
 
На въпросите отговаря... 
 
Когато отговаря на въпросите на интервюиращия, кандидатът е добре да обърне внимание на своите качества и натрупан опит, с които ще бъде полезен на длъжността, за която кандидатства. Крайностите при отговорите не са препоръчителни, хубаво е да се отговаря нито прекалено лаконично, нито прекалено подробно.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Хубаво е по време на интервюто и двете страни да бъдат с усещане за спокойна и приятелска обстановка. Интервюиращият трябва да почувства, в лицето на кандидата, амбициозна и сериозна личност готова за нови предизвикателства.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Кандидатът не бива да допуска притеснението и стресът да повлияят на естественото му поведение. Той трябва да бъде открит и естествен за да спомогне на интервюиращия да прецени дали неговият профил би бил подходящ за съответния екип. Това е много подценяван, но изключително важен критерий, защото служителите не напускат фирмата, а напускат екипа или неговия лидер.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
За съжаление на последното уговорено интервю за работа кандидатът не се яви. Това е една от най-големите грешки, която може да бъде избегната чрез едно телефонно обаждане и молба за промяна на датата/часа.