Ваяна Качакова (В. К.), Мениджър, подбор на персонал; Иван Иванов (И. И.), Заместник Мениджър смени, GTT

 

За "Работодателят отблизо" отговорите на въпросите ни даде:Ваяна Качакова (В. К.), Мениджър, подбор на персонал; Иван Иванов (И. И.), Заместник Мениджър смени, GTT.

 
Дейността на фирмата/организацията е... 
В. К.: Телекомуникции - предоставяне на мрежови услуги.
И. И.: Телеком.
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
В. К.: Динамична, мотивираща, приятна.
И. И.: Много добра.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
В. К.: Най-важното е желанието да научат нещо ново - независимо дали става дума за кандидати без предходен професионален опит или за квалифицирани специалисти. Сферата, в която нашата компания операира е вечно променяща и развиваща се, По тази причина в кандидатите за работа бихме искали да виждаме желание да са винаги в крак с новите технологии.
И. И.: Основни или задълбочени познания в сферата на Телекомуникациите.
 
В CV-то на кандидата... 
В. К.: CV-то на кандидата отразява цялостната нагласа към процеса на търсене на работа. Важно е да личи, че кандидадът е обърнал вниамние на детайлите и информацията, които е добавил в CV-то си. На студентите бих препоръчала да добавят целия си трудов стаж в CV-то - дори той да не е пряко свързан с позицията, за която кандидастват. За работодателите е важно да виждат, че кандидатът е инициативен.
И. И.: Сферата в телекомуникациите която предпочитата да работят (IP/Transmission/Voice/Hosting etc.).
 
В мотивационното писмо да личи...
В. К.: Грешка в писането на мотивационно писмо е да се изпозлва шаблон, в който се сменя единствено името на компанията. Доброто мотивационно писмо е добре да се отнася до мотивацията на кандидата да се развива в конкретна сфера по принцип, а не в конкретна компания. Или в случай, че се визира конкретен работодател, то е добре мотивационното писмо да не е шаблонно, а да отразява истинските причини, които са насочили кандидата към компанията и позицията.
И. И.: Мотивация за работа, развитие в работен и личностен план.
 
Има интерес към... 
В. К.: Иновации, личностно и професионално развитие и споделянето на опит с колеги.
И. И.: Развитието на телекомуникациите във всеки един аспект.
 
Впечатлява с... 
В. К.: Ясна мотивация и визия за бъдещото си професионално развитие.
И. И.: Иновативните и нови технологии.
 
На въпросите отговаря... 
В. К.: Конкретно, позовавайки се на примери от собствения си опит.
И. И.: Бързо, релевантно и коректно.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
В. К.:Инетерес към избраната позиция. Интервюто е двустранен процес на опознаване - фокусът, разбира се, е върху кандидата, но е важно и той/тя от своя страна да задава въпроси. Задаването на въпроси от страна на кандидати оставя усещането за заинтересованост и сериозно отношение към процеса на търсене на работа.
В допълнение, помага на кандидатите да имат реалистична представа за позицията.
И. И.: Желание за работа в GTT, фирма която се разпростира на световно ниво.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
В. К.: да "затваря врати" и сам да болкира възможностите си. В активното търсене на работа е невъзможно всяка кандидатура да е успешна, но е важно двете страни да се отнасят с уважение и добър тон, за да могат да оставят комуникацията отворена.
И. И.: Да има пропуски в основните знания като Телекомуникационен технически специалист.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
В. К.: Последното ми интервю премина успешно. Кандидатът беше добре подготвен за интервюто след първоначалния ни телефонен разговор - познаваше компанията, имаше конкретни въпроси за позицията. Комуникацията беше спокойна и приятна за всики страни - кандидатът, както и мениджъра за позицията, останаха с усещането, че имат достатъчно информация, за да решат дали биха могли да си бъдат взаимно полезни.
И. И.: Много доволен от кандидата. Надявам се да има много като него.