Веселина Маркова-Дякова, Специалист "Развитие на персонала" в "Оргахим" АД: "Ентусиазъм за работа и екипно взаимодействие"

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Веселина Маркова-Дякова, Специалист "Развитие на персонала".
 
 
Дейността на фирмата/организацията е... 
 
Производство на специализирани химикали и покрития
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
В духа на 7-те ценности на компанията - "Иновация", "Работа в екип", "Качество", "Стремеж към съвършенство", "Грижа за клиента", "Социална отговорност" и "Етично поведение"
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Ентусиазъм за работа и екипно взаимодействие
 
В CV-то на кандидата... 
 
ясно посочени компетенции и трудов опит
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
защо иска да се развива в професията, която е избрал. Дали познава компанията, бизнеса й и продуктите, които тя произвежда.
 
Има интерес към... 
 
Компанията, възможностите за развитие - професионално и кариерно
 
Впечатлява с... 
 
усмивка и блясък в очите, с чувство за хумор и хъс за работа.
 
На въпросите отговаря... 
 
откровено, ясно и точно.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
знае какво търси и какво иска от себе си
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Социално очаквани и неверни отговори. Да се хареса на всяка цена.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Кандидат с отличо представяне и много добро чувство за хумор.