Вихрен Славчев, изпълнителен директор на "Мнемоника" АД: "Бих оценил искреността много повече, отколкото излишно украсените и заучени фрази."

  • Vihren Slavchev.JPG
  • Mnemonica photo wall 720p.jpg
  • Mnemonica 8th birthday - cutting the cake 720p.jpg

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Вихрен Славчев, изпълнителен директор на "Мнемоника" АД.

Дейността на фирмата/организацията е... 
От 2009 г. дейността на Мнемоника е фокусирана върху четири основни сфери: информационна сигурност и регулаторна съвместимост, облачни технологии и виртуализация, съхранение и обработка на данни, управлявани услуги и ИТ аутсорсинг. Oсновният фокус е върху сигурността и защитата на данни. От основаването си до сега компанията има повече от 600 успешно реализирани проекта за над 100 клиента и е получила признанието на български и международни организации.
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
Стремим се към постоянно усъвършенстване и надграждане. Вярваме, че предоставяме услуги с високо качество, защото хората в екипа са стойностни и като професионалисти, и като хора. Споделена визия в Мнемоника е, че знанията и уменията могат и трябва постоянно да бъдат надграждани. Приносът на всеки един служител е високо ценен, като търсим баланс между добре свършената работа и възможностите за забавление.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
Желание и амбиция за развитие, технически и търговски компетенции, но най-вече – отговорност към предоставяните от Мнемоника услуги.
 
В CV-то на кандидата... 
Следва да бъде посочен професионален опит, който отговаря на дейността на фирмата. Но дори кандидатът тепърва да навлиза в ИТ сферата, ще се радваме Мнемоника да бъде негова/нейна възможност за развитие, ако има тази готовност. 
 
В мотивационното писмо да личи... 
Бих се радвал да прочета писмо с личния почерк на човека. Бих оценил искреността много повече, отколкото излишно украсените и заучени фрази.
 
Има интерес към... 
Информационните технологии и към това да поддържа знанията си за тях актуални. Важно е да споделяме общи ценности и разбиране за отношението към клиентите.  
Когато става въпрос за клиентска политика, в Мнемоника са валидни няколко прости правила:
1.    Опознай.
2.    Постави се на мястото на отсрещната страна.
3.    Предложи най-доброто, което би избрал ти, ако беше на тяхно място.
4.    Извърши, така че да можете да се гледате спокойно в очите и след 10 години.
5.    Говори с клиентите и в извънработно време на неработни теми – и те са хора.  : )
 
Впечатлява с... 
Умения, отзивчивост към клиентите и най-вече с индивидуално отношение в сфера, в която технологиите понякога „засенчват“ човека. : )
 
На въпросите отговаря... 
Категорично, честно и искрено, с уважение към себе си и своя събеседник.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
Бих се радвал, ако припозная в кандидата срещу мен човек, който споделя идеите и визията на нашия екип.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
От изключително значение за нас в Мнемоника е да оправдаем доверието, гласувано от клиентите и партньорите ни. Около 90% от тях са банкови институции или компании с дейност в сферата на телекомуникациите. Техните бази данни включват информация за стотици хиляди, дори милиони потребители. Затова разчитаме, че човекът, когото приемаме като част от екипа, ще подходи с необходимата отговорност и ще заслужи доверието ни.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 

Последното интервю затвърди мнението ми, че в България ИТ сферата е все така привлекателна възможност за развитие и има много млади и амбициозни хора, които са готови да се учат, за да постигат своите успехи.

 

 

http://www.mnemonica.bg/