Виктор Трифонов, Мениджър "Човешки ресурси" в Melexis: "…знанията натрупани в университета, способността да прилага теорията на практика, нестандартно мислене и интерес към високите технологии"

  • Victor Trifonov_Melexis.jpg
  • DSC_7405_NEW.JPG
  • DSC_7347_NEW.JPG

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Виктор Трифонов, Мениджър "Човешки ресурси".

Дейността на фирмата/организацията е... 

 
Микроелектроника
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
…неформална и приятелска, базирана на взаимно уважение и удовлетворение от работата, фокусирана към постигане на резултати. Работните места са разположени в отворено пространство (т.нар. open space), където всеки има достъп до колегите и може да разговаря, потърси съвет, зададе въпрос от съседа по място, от прекия ръководител или от мениджъра на компанията.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
…мотивация и желание за развитие и прилагане на техническите познания, придобити в университета, на практика и в работна среда, както и желание за развиване на бизнес уменията и компетенциите (т. нар. soft skills). Теоретичните познания от университета са важна основа за всеки един инженер, независимо от сферата, в която се развива, затова е и нещо, на което държим и търсим в кандидатите. Като част от работните задължения и отговорности, кандидатите трябва да умеят да приоритизират различни задачи, за да се справят в срок и с желание да намират решения там, където другите виждат проблеми. Позитивно отношение и оптимизъм са качества, които също ценим.
 
В CV-то на кандидата... 
 
…винаги прави впечатление включването на „извън класни” дейности и допълнителни проекти, по които се включват или разработват кандидатите. Такива могат да бъдат свързани, както с личните интереси и хобита на кандидата, така и проекти и познания пряко свързани със сферата на обучение в университета. Последователност в своето развитие и кариера показваща траен интерес в дадена област.
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
…по какъв начин кандидатът е направил своя избор за интересите си в сферата на обучение и развитие, както и какво го/я е заинтригувало, за да се присъедини към екипа на компанията. Мотивационното писмо, не е нещо задължително, което изискваме по време на подбор, затова, когато се предоставя обикновено е написано по лична инициатива и трябва да отразява намеренията на кандидата.
 
Има интерес към... 
 
…разнородни дейности и работа в мултинационален екип. Всеки е различен по отношение на своите лични интереси и благодарение на тях, а защо не и въпреки тях, професионално намира реализация като инженер или друга професия. Това което е важно за всеки е да бъде винаги любопитен, да търси предизвикателства и да научава нови неща, които безспорно помагат в кариерното развитие.
 
Впечатлява с... 
 
…знанията натрупани в университета, способността да прилага теорията на практика, нестандартно мислене и интерес към високите технологии.
 
На въпросите отговаря... 
 
…откровено, аргументирано и изчерпателно и не се притеснява да казва „не знам“, а не да „съчинява“ отговори. Ако не е сигурен дали правилно е разбрал въпроса да поиска допълнително уточнение.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
…,че кандидатът знае какво и как иска да постигне като професионално развитие и има реалистична оценка за своите силни страни, както и области, които може да подобри. Мотивация за кандидата да е съдържанието на работата, а не наименованието на конкретната позиция.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
…неуважителни коментари към негови бивши или настоящи колеги/работодатели. Кандидатът трябва да бъде себе си, а не да играе „роля”.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
…приятен разговор с амбициозен, млад кандидат. Към края на интервюто стигнахме до взаимно разбиране, че позицията, за която кандидатства всъщност не е желаната от него посока за кариерно развитие. За сметка на това интересите и компетенциите му напълно съвпаднаха с друга отворена позиция в нашата компания. Този пример отразява отлично философията на нашия процес по подбор: Намиране на пресечна точка между желанията и възможностите на кандидата и нуждите на компанията.