Виктория Чорбаджийска, Мениджър Човешки ресурси в АББ България..."Ясна представа за силни и слаби страни"

На въпросите ни, относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят

отблизо", отговаря Виктория Чорбаджийска, Мениджър Човешки ресурси в АББ България ЕООД

 

 

Име на фирмата/организацията:

 

АББ България ЕООД

 

 

Дейността на фирмата/организацията е...

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е технологичен лидер, задвижващ дигиталната трансформация на промишлеността. С история на иновации от над 130 години, АББ разполага с четири ориентирани към клиента и водещи в световен мащаб бизнес направления: “Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”, “Индустриална автоматизация”, “Задвижване” и “Роботика § Автоматизация и дискретни процеси”, поддържани от дигиталната платформа на компанията - ABB Ability™. Бизнес направлението на АББ “Енергийни мрежи” ще бъде продадено на “Хитачи” през 2020 г. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 147 000 служители. www.abb.com

 

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Положителна, с изключителен фокус върху хората и качеството на продуктите и процесите, за които отговаряме.

 

 

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Енергичност и добра преценка, визия и амбиция за бъдещето, екипност за постигане на резултати заедно с колегите.

 

 

В CV-то на кандидата...

Спазена хронология, яснота за предишните отговорности, но най-вече постиженията до момента.

 

 

В мотивационното писмо да личи...

Искреното желание за работа в АББ България ЕООД и на съответната позиция, за която се кандидатства. Ясна представа за силни и слаби страни.

 

 

Има интерес към...

Подобрения и учене, постигане на резултати, технологии.

 

 

Впечатлява с...

Добри комуникационни и презентационни умения.

 

 

На въпросите отговаря...

Ясно и конкретно.

 

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

Доверие, устрем и любознателност.

 

 

Кандидатът не бива да допуска...

Пасивност, разсеяност, многословност. И задължително трябва да се запознае с компанията предварително.

 

 

Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Изключително добро – кандидатът се презентира много добре и зададе малко, но много конкретни и целенасочени въпроса.