Виолета Геренска, Мениджър "Човешки Ресурси" в Tek Experts: "Реалистична самооценка..."

  • Violeta Gerenska.jpg
  • Tek Experts_1.jpg
  • Tek Experts_2.jpg
  • Tek Experts_3.jpg

 

За "Работодателят отблизо" отговорите на въпросите ни даде Виолета Геренска, Мениджър "Човешки Ресурси" за България в "Tek Experts".

Дейността на фирмата/организацията е... 

 
Софтуерен съпорт на глобални компании
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Неформална, позитивна, окуражаваща растежа, личната инициатива и споделянето на знания
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Ако няма предишен стаж - направените целенасочени усилия за своето практическо и професионално развитие, а ако е имал предишен стаж - конкретни резултати на всяка от позициите, трудности и предизвикателства, с които се е сблъсквал, научените уроци
 
В CV-то на кандидата... 
 
Да бъде кратко и да обобщава и дава ориентация за основните кариерни постижения и отговорности. Добра структура на изложеното, която позволява бърза и лесна ориентация, не повече от 4-5 булета за всяка отделна позиция. Изброени в края на CV-то познанията по конкретни технологии е особено важно.
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Мотивационното писмо изглежда е с все по- затихваща функция. Все пак добре е да бъде кратко и да отразява как опита, знанията и уменията кореспондират с позицията.
 
Има интерес към... 
 
Нови предизвикателства, споделяне на опит и подпомагане на другите
 
Впечатлява с... 
 
Реалистична самооценка, откритост, запознатост с компанията/ индустрията
 
На въпросите отговаря... 
 
Открито, естествено и по същество, не се притеснява и признава, ако не знае нещо. Когато се отклонява, за да доизясни нещо умее да се върне обратно за да завърши въпроса.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Двупосочност на комуникацията, динамика и баланс на двете страни, откритост, каква личност стои отсреща, не само какъв професионалист.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Преекспониране на постижения, излишна самоувереност или арогантност
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Ентусиазиран и търсещ, минал през много трудности, които са го направили по-опитен и намиращ решения, въпреки предизвикателствата. Преживял много сътресения като лидер, но въпреки това държи егото си в умерени граници, изразява се за постиженията от името на "Ние", вместо "Аз".