Владислав Маринов, Директор "Човешки ресурси" в "София Мед" АД: "Позитивизъм, енергичност, адаптивност, директност и ангажираност"

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Владислав Маринов, Директор "Човешки ресурси".
 
 
Дейността на фирмата/организацията е... 
 
Металургия, Производство на продукти от мед и медни сплави
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Динамична, с фокус върху постигането на резултати и непрекъснатото развитие; Съчетание от традиции и стремеж към иновации; Мултикултурна; Подкрепяща професионалното израстване
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Професионално любопитство и умения за самостоятелно търсене и използване на свързана с професията информация; трудолюбие; желание за непрекъснато развитие; смелост да гледаш напред, да предизвикаш себе си и статуквото; изградено разбиране, че постиженията идват като съчетание от собствената воля, усилия и екипна работа; откритост и честност; позитивна нагласа; социална ангажираност; Владеене на английски език и умения за работа с различни офис и специализирани софтуерни приложения.
 
В CV-то на кандидата... 
 
Съдържа необходимата информация, представена структурирано, стегнато и подкрепена с факти. Съдържа линк към избран от кандидата неин/негов профил в социални мрежи, за предпочитане професионални като Linkedin, Xing и др.
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Не изискваме мотивационно писмо.
 
Има интерес към... 
 
Себеразвитие. Технологиите и тяхното практическо приложение.
 
Впечатлява с... 
 
Позитивизъм, енергичност, адаптивност, директност и ангажираност.
 
На въпросите отговаря... 
 
Автентично, като избягва клишетата, изразява себе си и не се опитва да отгатне какъв отговор очаква да чуе човекът срещу него.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Свободен и естествен разговор, който дава възможност на двете страни да се опознаят взаимно, да получат необходимата им информация за вземането на правилно решение.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Непознаване на компанията, в която кандидатства за стаж; закъснение без предупреждение; неподходящо облекло; телефонни разговори по време на интервюто; прояви на негативизъм, фокусиране върху проблемите, а не върху тяхното решение; търсене на причините за личните неуспехи извън себе си;
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Срещите с кандидати за работа са предизвикателство, в което винаги можеш да научиш нещо ново. Благодарен съм за тази възможност!