Йоана Панталеева, Business Development Specialist HR & Marketing в ForkPoint: "... най-лесно можем да бъдем впечатлени със знания."

 

На въпросите ни, относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо", отговаря Йоана Панталеева, Business Development Specialist HR & Marketing в "Форк Пойнт" ООД

 

Име на фирмата/организацията:

"Форк Пойнт" ООД

 

Дейността на фирмата/организацията е...

Компанията е създадена през 2015 година и се развива в сферата на е-commerce. Успешно разработваме електронни магазини за световно известни компании.

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Преди всичко ние сме приятели, които помагат един на друг както на професионално, така и на личностно развитие. Ключът към успеха ни се крие в екипната работа.

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Ние вярваме че основната движеща сила на една компания са хората. Произхождайки от техните качества като база за развитето на компанията смятаме че те трябва да са про-активни – винаги да показват на клиента добро отношение и съобразителност, отговорни – да бъдат ясни в намеренията си и почтени.

 

В CV-то на кандидата...

В автобиографиите на кандидатите търсим информация за техническите им умения и нивото на владеене на чужди езици.

 

В мотивационното писмо да личи...

Мотивационното писмо на кандидата може да се състои само от няколко изречения, които да описват желанието му за развитие в сферата.

 

Има интерес към...

JavaScript

 

Впечатлява с...

По време на интервю най-лесно можем да бъдем впечатлени със знания :)

 

На въпросите отговаря...

Бавно :) Търсим хора, които могат да разсъждават върху даден казус и да определят разрешаването му спрямо знанията си на този етап от развитието им. По време на интервю не очакваме кандидатите да отговорят на всички въпроси "правилно".

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

Уважаваме и ценим мнението на служителите в компанията и очакваме ентусиазъм, желание за програмиране и стремеж към непрекъснато научаване на нови технологии.

 

Кандидатът не бива да допуска...

Съвета ни към всички кандидати е да бъдат максимално фокусирани по време на интервюто си и да се абстрахират от представата, че интервюиращите ги подлагат на разпит за да открият слабите им страни. Хората, които стоят срещу вас са забелязали потенциала ви в представената автобиография и с удоволствие биха ви дали шанс за развитие. Съберете кураж да покажете себе си и знанията, които имате, за да получите търсеното от вас предложение за работа.

 

Споменът от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

Последното интервю, което проведохме беше с кандидат, който си пролича от самото начало, че ще се впише перфектно в работната ни обстановка. Момчето е студент и кандидатства за стаж при нас, като показа, че има много добри знания върху материала, който е изучавал до момента. Направи ни много добро впечатление, че не разчита единствено на университета, но развива уменията си и самостоятелно. По време на интервюто беше фокусиран върху въпросите, които му задавахме и не отговаряше механично, а обясняваше със свои думи и примери по какъв начин е стигнал до този отговор. Щастливи сме да споделим, че той е най-новото попъление на Форк Пойнт и след приключване на стажа с удоволствие ще му предложим работа в компанията.