Здравко Танев, Ръководител Отдел "Качество" в ABB: "...най-важна е мотивацията..."

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Здравко Танев, Ръководител Отдел "Качество" в ABB.

 

Дейността на фирмата/организацията е... 
 
Производство на енергетично и автоматизирано оборудване
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Професионална, но в същото време и приятелска. Служителите в компанията имат възможността да участват в различни обучения, да развиват смели идеи и да работят по значими проекти, заедно с утвърдени професионалисти от различни сфери.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Интерес и желание за развитие, любопитство към конкретната позиция и сериозно отношение към компанията.
 
В CV-то на кандидата... 
 
Трябва да се съдържа реална и грамотно представена информация. Но все пак, какъвто и да е опитът или образованието, най-важна е мотивацията.
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Че не е шаблонно, а че кандидатът знае как би допринесъл за развитието на организацията със своите знания, умения и опит.
 
Има интерес към... 
 
Технически и иновационни решения в сферата, в която иска да се развива.
 
Впечатлява с... 
 
Комбинация от позитивизъм и знания. Винаги е хубаво, когато кандидатът е отделил време да се подготви за интервюто.
 
На въпросите отговаря... 
 
Уверено, искрено и с разбиране на обсъжданите теми.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Кандидат, който търси идеи, предизвикателства, нови проекти и стремеж към постоянно усъвършенстване на процесите. Бих желал да усетя не само, че ще се впише в екипа, а и че ще се чувства добре в него.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Да бъде монотонен и да пропусне да покаже с какво би бил полезен за компанията.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Кандидатът беше много притеснен и въпреки това успя да покаже, че е технически подготвен, мотивиран и запознат с дейността на нашата организация. Точно заради това интервюто приключи успешно.