Цени и такси

1. Публикуване на обява за работна позиция на сайта на ЦКВ и поставянето и на информационните табла в коридорите и фоайетата на учебните корпуси с формат А4/А3 (при предоставяне на хартиени копия) за срок от 15 календарни дни, както и разпространението и по електронен път сред регистрираните студенти

    цена: 60.00 лв

 

2. Публикуване на съобщение за курсове и обучения на сайта на ЦКВ и поставянето му на информационните табла в коридорите и фоайетата на учебните корпуси с формат А3 (при предоставяне на хартиени копия) за период от един месец както и разпространението и по електронен път сред регистрираните студенти

    цена: 60.00 лв

 

3. Публикуване на съобщение за курсове и обучения на сайта на ЦКВ и поставянето му на информационните табла в коридорите и фоайетата на учебните корпуси с формат А2 (при предоставяне на хартиени копия) за период от един месец както и разпространението и по електронен път сред регистрираните студенти

    цена: 80.00 лв

 

4. Подбор на кандидати за работа по определена обява за работа

     цена: 180.00 лв

 

5. Организиране на среща дискусия между работодатели и студенти

    цена: 180.00 лв

 

6. Консултиране относно позиционирането и представянето на работодателски бранд на територията на университета

    цена: 180.00 лв

 

7. Разработване на стажантска обява, по конкретни указания и изисквания  на работодател

    цена: 120.00 лв

 

8. 40-минутно еднократно кариерно консултиране на лица, които не са част от студентската и академичната общност на ТУ-София (в извънучебното време на студентите)

    цена: 25.00 лева

 

Посочените цени са без ДДС.

 

Плащането на таксите за съответните услуги се осъществява в касата на ТУ-София, учебен корпус 1, кабинет 1340 или по банков път.

 

*Център "Кариера и възпитаници (алумни)" не носи отговорност за активността на кандидатстванията от страна на студентите по пубикуваните обяви!