Telenor
Codix
EPO
Risk Eng
Стаж в Държавната администрация
Студентски съвет