Често задавани въпроси

  • Търсене на автобиографии

  • Профили на фирми

  • Обявете свободни места за работа/стаж

Често задавани въпроси

Vivamus vulputate mollis diam nec sollicitudin. Pellentesque et convallis dolor. Donec porttitor eleifend nunc et gravida. Nunc condimentum nunc ut justo pellentesque, nec laoreet massa aliquet. Suspendisse erat orci, imperdiet nec dignissim eget, posuere sit amet tellus. Etiam et porta dui, eget euismod dui. In hac habitasse platea dictumst.

Често задавани въпроси

За съжаление, няма да можете да редактирате качения от вас документ, след като изпратите молбата си. Въпреки това можем да качим нов актуализиран прикачен файл (автобиография/мотивационно писмо като един файл) и да изтрием остарялата версия, но не е гарантирано, че екипът за наемане ще може да види актуализацията, ако набирането вече е в ход.
Vivamus vulputate mollis diam nec sollicitudin. Pellentesque et convallis dolor. Donec porttitor eleifend nunc et gravida. Nunc condimentum nunc ut justo pellentesque, nec laoreet massa aliquet. Suspendisse erat orci, imperdiet nec dignissim eget, posuere sit amet tellus. Etiam et porta dui, eget euismod dui. In hac habitasse platea dictumst.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content