Проект "Студентски практики" 2016/2017г.

  • snimka SP-w.png

                                                                              ВАЖНО!!!

 

Информираме Ви, че Техническия университет – София ВЪЗОБНОВЯВА приема на договори за практическо обучение на студенти, обучаващи организации и ментори по следния график:

 Прием на документи: понеделник и вторник, от 9:00 – 16:00 часа


Начална дата на практическото обучение Дата на представяне на договора между Студент и ТУ-София[1]


от 19.06. до 23.06.2017 г. 05 и 06.06.2017 г.
от 26.06. до 30.06.2017 г. 12 и 13.06.2017 г.
от 03.07. до 07.07.2017 г. 19 и 20.06.2017 г.
от 10.07. до 14.07.2017 г. 26 и 27.06.2017 г.
от 17.07. до 21.07.2017 г. 03 и 04.07.2017 г.
от 24.07. до 28.07.2017 г. 10 и 11.07.2017 г.
от 31.07. до 04.08.2017 г. 17 и 18.07.2017 г.
от 07.08. до 11.08.2017 г. 24 и 25.07.2017 г.

При изготвяне на график за практическо обучение Ви молим да вземете под внимание официалните почивни дни.


[1]Графикът за подаване на договорите ще бъде обновяван периодично.

 

Водещ функционален експерт по проекта,

                                                                      Проф. д-р инж В. Младенов

 

                                                                                               ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Техническият университет - София е партньор на МОН по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики", финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г., като в него ще могат да се включат 1761 студента от ТУ-София.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).

Около 46 000 студенти от всички висши училища в България ще могат да участват в проекта, като е необходимо предварително да се регистрират в информационната система .
Всички студенти, преподаватели  и  работодатели  могат да се запознаят предварително с Инструкцията, публикувана на сайта на „Студентски практики“.

 

 

За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза I" – ТУ-София

София, ТУ-София, бул. „Климент Охридски №8“

зала 12113, централно фоайе на бл.12,

тел. (02) 965 2203; (02) 965 34-40

career@tu-sofia.bg