Проект "Студентски практики" 2016/2017г.

  • snimka SP-w.png

                                                                              ВАЖНО!!!

 

Информираме Ви, че Техническия университет - София ВЪЗОБНОВЯВА приема на договори за практическо обучение на студенти, обучаващи организации и ментори по следния график:

Прием на документи: понеделник и вторник, от 9:00 до 16:00 часа


Начална дата на практическото обучение

Дата на представяне на договора между Студент и ТУ-София[1]


от 13.11. до 17.11.2017 г. 30 и 31.10.2017 г.
от 20.11. до 24.11.2017 г. 06 и 07.11.2017 г.
от 27.11. до 01.12.2017 г. 13 и 14.11.2017 г.
от 04.12. до 08.12.2017 г. 20 и 21.11.2017 г.
от 11.12. до 15.12.2017 г. 27 и 28.11.2017 г.
от 18.12. до 22.12.2017 г. 04 и 05.12.2017 г.
от 02.01. до 05.01.2018 г. 11 и 12.12.2017 г.
от 08.01. до 12.01.2018 г. 18 и 19.12.2017 г.

При изготвяне на график за практическо обучение Ви молим да вземете под внимание ОФИЦИАЛНИТЕ ПОЧИВНИ ДНИ!


[1]Графикът за подаване на договорите ще бъде обновяван периодично.

 

Водещ функционален експерт по проекта,

                                                                      Проф. д-р инж В. Младенов

 

                                                                                               ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Техническият университет - София е партньор на МОН по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики", финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г., като в него ще могат да се включат 1761 студента от ТУ-София.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).

Около 46 000 студенти от всички висши училища в България ще могат да участват в проекта, като е необходимо предварително да се регистрират в информационната система.
Всички студенти, преподаватели  и  работодатели  могат да се запознаят предварително с Инструкцията, публикувана на сайта на "Студентски практики".

 

 

За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза I" – ТУ-София

гр. София, ТУ-София, бул. "Климент Охридски" № 8

зала 12 113, централно фоайе на блок 12,

тел. (02) 965 22 03; (02) 965 34 40

career@tu-sofia.bg