Проект "Студентски практики" 2016/2017г.

  • snimka SP-w.png

 

ВАЖНО!!!

 

 

    Уважаеми студенти и представители на обучаващи организации,

   Информираме Ви, че Техническия университет – София  ВЪЗОБНОВЯВА приема на договори по проект „Студентски практики“ на студенти, обучаващи организации и ментори.

Договорите ще се приемат в каб. 1157, бл.1-Ректорат, централно фоайе, всеки понеделник и вторник от 10:30ч до 12:00ч и от 13:00ч. до 14:30ч. по следния график:

 

Начална дата на

практическото обучение

 

Дата на представяне на договора

между Студент и ТУ-София[1]

18.12 – 22.12.2017 год.

04 и 05.12.2017 год.

08.01 – 14.01.2018 год.

18 и 19.12.2017 год.

 

*При изготвяне на график за практическо обучение Ви молим да вземете под внимание официалните почивни дни.

[1] Графикът за подаване на договорите ще бъде обновяван периодично.

 

                                     

 

                                                                                                          Водещ функционален експерт по проекта

                                                                                                          Проф. д-р инж В. Младенов

За контакт

тел.: 02/ 965 28 42

e-mail: praktiki@tu-sofia.bg



 

 

                                                                                               ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Техническият университет - София е партньор на МОН по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики", финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първата фаза на проекта ще се реализира до 29.09.2018г., като в него ще могат да се включат 1761 студента от ТУ-София.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).

Около 46 000 студенти от всички висши училища в България ще могат да участват в проекта, като е необходимо предварително да се регистрират в информационната система.
Всички студенти, преподаватели  и  работодатели  могат да се запознаят предварително с Инструкцията, публикувана на сайта на "Студентски практики".

 

 

За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза I" – ТУ-София

гр. София, ТУ-София, бул. "Климент Охридски" № 8

Централно фоайе Ректорат, каб. 1157,

тел.: (02) 965 28 42;

e-mail: praktiki@tu-sofia.bg